1 2 3 4 5 6 7 8 Software RC+7

1. Jeden software vládne všemu

Vývojové prostředí RC+7 je jednou z hlavních předností průmyslových robotů EPSON. Software umožňuje kompletní práci s roboty a práci s projektem jako je učení bodů, polohování robotu a programování. Nejenom to, do RC+7 je zahrnuto všechno nabízené příslušenství. Práce na projektu se tak výrazně zjednodušuje a urychluje. Z jednoho místa je možno vytvořit projekt pro multirobotický systém se čtyřmi roboty spolu s kamerovým systémem, ConveyorTrackingem, ForceSensorem, plus možnost vytvoření vlastního Grafického uživatelského prostředí. Odpadá tak nepříjemné přepínání mezi programy více výrobců, komlikované nastavovaní a kalibrování jednotlivých věcí mezi sebou. Vše je pak podpoženo simulátorem a to vše ZDARMA.

2. Simulátor

Software RC+7 je v základu vybaven simulátorem. Je tak možné jednotlivé roboty nebo celý MultiRobotický systém programovat offline. Simulátor unožňuje vložedí 3D souborů jak koncových efektorů tak prostředí, umí detekovat kolize, vyčíst z modelu body a další. Díky tomu je možné aplikaci navrhnout a otestovat dříve než se začnou vynakládat finanční prostředky. Simulátor rovněž umožňuje simulaci kamerových inspekcí, či vytvoření GUI vizualizace pro ovládaní zařízení. Je tak neskutečně silným pomocníkem při návrhu stroje, jeho realizaci nebo při studiu.

3. vision

Kamerové systémy jsou plně zakomponovány do vývojového prostředí. Je možné tak kamerové inspekce pohodlně naprogramovat, zobrazit si kameru při učení bodů robotu. V simulátoru je možné dostupné kamery vložit včetně objektivů a snadno tak vytipovat vhodnou kameru či objektiv na základě simulovaného obrazu. Komunikace mezi kamerami a robotem je připravena na základě připravených příkazů. V neposlední řadě jsou zde automatické kalibrace kamery. Například aplikace pro odběr volně ložených dílů s robotem, který má na sobě umístěnou kameru, jsou otáznou několika okamžiků.

4. GUI builder

Zkratka GUI značí Grafic User Interface a jedná se část programu RC+7 ve které je možné vytvářet vlastní ovládací obrazovky. Je možné tak vytvořit kompletní ovládání nejen pro robot, ale díky síle řídicích jednotek EPSON, i pro celou automatizaci. Je možné snadno vytvářet standartní prvky jako tlačítka, indikátory, menu a další, ale i vkládat obraz připojených kamer či grafy sil z ForceSensoru. Vše jde samozřejmě připravit offline díky simulátoru.

5. ForceGuide

Po připojení ForceSensoru přes přídavnou kartu je možné v systému jednoduše vyčítat měřené síly v reálném čase. Jsou zde zakomponovány automatické kalibrace kompenzace gravitace, aby byla zaručena maximální přesnost ve všech polohách ramene robotu. Při vytváření programu pro silové apikace (přesné zakládání, leštění, kontrola přítlaku, atd) je zde ForceGuide ve kterém je nastavení jednotlivých požadovaných kroků snadné. Připravené wizardy provedou krok po kroku.

6. ConveyorTracking

Příslušenství ConveyorTracking umožňuje robotům sinchronizaci jejich pohybu s pásovým dopravníkem nebo otočným stolem. Díky implementaci v jednom softwaru spolu s kamerovými systemy je kalibrace systému otázkou několika okamžiků

7. ECP

Neboli External Control Point je funkce, která umožňuje snadné programování a nastavování dráhy robotu při relativních pohybech kolem pevného bodu. Najde uplatnění například u broušení dílů, nanášení maziva, lepidla u složitých tvarů v případě, že díl je držen robotem.

8. RC+API

Tato funkce umožňuje používání Microsoft Visual Basic (nebo jiné aplikace podporující .NET) pro ovládání robotu (či celého robotického systému). To dává možnosti vytvářet velice sofistikované uživatelské rozhraní, s možnostmi používání databazí třetích stran. Knihovny LabVIEW jsou rovněž podporovány.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Jeden Software na vše

Ve vývojovém prostředí EPSON RC+7 je možné programovat, nastavovat, odlaďovat nejenom roboty, ale i veškeré dodávané příslušenství.

Simulace

RC+7 obsahuje simulátor. Je tak možné pracovat offline a vše si připravit dopředu.

Rychlá práce

Díky propojení všeho do jednoho vývojového prostředí se vše nastavuje a programuje snáz, rychleji a levněji. Nehledě na integrované kalibrační funkce a wizardy.

Cena

Je to k neuvěření, ale software je zdarma. Může si ho kdokoliv stáhnout a testovat svá řešení bez počáteční investice. Studenti také nejsou jakkoliv limitováni.

PARAMETRY

Základní parametry:

Simulátor

  • možnost vkládat 3D modely
  • kontrola kolizí
  • simulace kamer
  • vytváření uživatelského ovládacího prostředí (GUI)
  • kompletní programování celé aplikace

Připojitelné periferie

  • Kamerová systém CV2
  • ForceSensor
  • ConveyorTracking
  • FlexiFeeder

Ostatní parametry:

 

 

Kontakt pro roboty EPSON

Tato stránka v rámci poskytovaní služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací, včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete zde.