Automatizace a robotizace

Automatizace a robotizace


Jednoúčelové stroje.
JU1-288x300 Jednoúčelové stroje ve spolupráci s obsluhou zajišťují výrobní proces, kontrolují vstupní materiál, kontrolují pořadí prováděných prací a zajistí 100% kvalitu montovaného výrobku na výstupu z jednoúčelového stroje. Spektrům využití jednoúčelových strojů je napříč všemi odvětvími od automotive přes nábytkový průmysl až po montáž malých dílů pro stavebnictví.

Automatizované montážní linky.
AML1-300x208Automatizované montážní linky jsou ucelený soubor jednotlivých strojů, které automaticky provádějí více různorodých úkonů tak, aby na výstupu byl komplexní díl. Námi dodávané linky se vyznačují vysokým stupněm autonomnosti s vysokou úsporou pracovníků, kteří pouze doplňují a odebírají materiál, případně provádějí operace, které z technologického hlediska nemohou být plně automatizovány, nebo je to ekonomicky nevýhodné.

Robotizovaná pracoviště.
Z technického hlediska nejvyšší kategorií jsou robotizovaná pracoviště, která mohou být navržena jako samostatně stojící zařízení, kdy robot provádí montážní a transportní úkony dle předen nastaveného algoritmu bez jakéhokoliv zásahu obsluhy. Samozřejmostí je detekce NOK dílů a jejich vyřazení z výrobního procesu.
Velkou část našich automatizací tvoří obsluha vstřikovacích lisů. Zejména se jedná o odebírání dílů z vstřikovacího lisu v jednodušším případě tříosým manipulátorem, nebo složitější úlohy šestiosým robotem. Použití šestiosých robotů dovoluje automatizaci provádět další úkony, jako je např. kamerová kontrola dílů, skládání do přepravních boxů, jednoduché montážní operace na výlisku přímo po odebrání z listu, atd.. Tyto komplexní automatizace jsou vždy konstruovány přímo na konkrétní aplikaci tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám výroby a kvality. Samozřejmostí je propracovaná vizualizace výrobního procesu.

Kontakt pro Českou republiku:

Ing. Josef Gattermayer
E-mail: info@opticontrol.cz
Tel.: +420 541 232 288