OPTICONTROL bude u toho! Otevření vyrobní haly ARBURG

Slavnostní otevření nové výrobní haly společnosti ARBURG

Při příležitosti slavnostního zprovoznění nové výrobní haly našeho významného obchodního partnera společnosti ARBURG, spol. s r.o. se sídlem Černovická 40 v Brně se bude společnost OPTICONTROL, s.r.o. prezentovat zajímavými exponáty.

V rámci prezentace bude k vidění veletržní buňka se šestiosými roboty C4-A601S a C4-A901 a robotem RS4-551S značky EPSON. Za pomoci sofistikovaného kamerového systému firmy EPSON řeší roboty úkol skládání Rubikovy kostky. Cílem buňky je ukázat vysokou přesnost, rychlost, flexibilitu a v neposlední řadě kooperaci více robotů pro složité montážní operace.
K vidění bude také naše školící pracoviště spolu s unikátním přenosným prezentačním robotem EPSON. Školící pracoviště obsahuje robot LS6-602S spolu s pásovým dopravníkem a příslušenstvím v podobě Conveyor Trackingu. Bude na něm možno shlédnout možnosti rychlého a velmi přesného odebírání kusů za chodu dopravníku, což ve výrobě umožňuje výrazné zkrácení výrobních časů.
Přenosný prezentační modul pak obsahuje robot LS3-401S spolu kamerovým systémem CV1 a jsou na něm prezentovány možnosti kamerové inspekce jak pro určení polohy náhodně umístěných součástí, tak pro jejich identifikaci, kontrolu ap. Vzhledem k velké flexibilitě a přesnosti pro odebírání tvarově složitých součástí a vlivu na výstupní kvalitu má toto řešení stále větší uplatnění v průmyslové praxi.
V neposlední řadě zde bude k vidění prezentace simulačního prostředí softwaru RC+. Simulátor RC+ umožňuje programování průmyslových robotů EPSON včetně všech dostupných funkcí u reálných robotů. Je zde možné odsimulavat celé výrobní linky s možností vložení více robotů či externího prostředí a koncových efektorů ve formě 3D dat. Jedinečností simulátoru je bezplatné použití, což umožňuje si výrobní linky navrhnout, odladit a „vyzkoušet“ včetně simulace časů cyklů. Toto pak zkracuje čas potřebný pro výrobu zařízení a výrazným způsobem eliminuje možné problémy při jeho odlaďování.